Duże zmiany w Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego, jest nowy komendant


Początek roku 2018 przyniósł zmiany w strukturach Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie po wielu latach postanowił dokonać zmian na stanowisku Komendanta SSR w Powiecie Gryfiński. Do końca 2017 roku, funkcję tę pełnił wieloletni Komendant SSR Adolf Kiepura. Z początkiem nowego roku funkcję komendanta Społecznej Straży Rybackiej powiatu gryfińskiego powierzono dla Piotra Nosula m.in. wieloletniego strażnika SSR Gryfino. Nowo powołany komendant został m.in. pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie koła powiatu gryfińskiego, co również miało duży wpływ na podjętą decyzję przez Okręg PZW w Szczecnie.

Zmiana na stanowisku komendanta SSR to nie jedyna zmiana, jaka dotyczy Społecznej Straży Rybackiej w powiecie gryfińskim. Okręg PZW w Szczecinie zdecydował również, że po wielu latach struktury SSR powiatu gryfińskiego zostaną przeniesione z Gryfina do Chojny. Tym samym zarządzanie administracyjne, finansowe, czy sprawowanie kontroli nad działalnością struktur Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego zostało powierzone dla Koła wędkarskiego nr 8
PZW Odra Chojna Chojna. Decyzja podjęta przez władze Okręgu PZW Szczecin powoduje, że zarówno przed nowo powołanym komendantem i Zarządem Koła Odra Chojna dużo pracy organizacyjnej. Sprawą priorytetową dla Zarządu Koła Odra Chojna jest doposażenie strażników SSR w niezbędne narzędzia umożliwiające i ułatwiające wykonywanie codziennych obowiązków strażnika. Bolączek z pewnością jest wiele, jednak aby je wyeliminować potrzeba wytężonej pracy i środków finansowych, które można pozyskiwać chociażby w ramach różnych projektów czy dofinansowań. Stąd też najbliższe miesiące to ciężka praca strażników, Zarządu koła czy Władz Okręgu a wszystko to w słusznej sprawie, która w konsekwencji ma zapobiegać kłusownictwu czy dewastacji środowiska naturalnego w Powiecie gryfińskim.

Prezes Koła nr 84 PZW Odra Chojna
Paweł Bucyk
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza