Jubileusz 90 lat w Gminie Cedynia

 

We wtorek 23 stycznia  Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Nowak oraz Inspektor Urzędu Stanu Cywilnego Zbigniew Kwaśniewski udali się do kolejnej 

Jubilatki zamieszkującej naszą gminę, a jest nią pani Stanisława Giemza – mieszkanka Żelichowa. Pani Stanisława 17 stycznia obchodziła swoje 90 urodziny. Pani Burmistrz wraz z panem Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz panem Inspektorem Urzędu Stanu Cywilnego złożyli Jubilatce życzenia oraz wręczyli piękny bukiet kwiatów. 

Pani Stanisława była bardzo wzruszona i szczęśliwa, że pamięta się o najstarszych mieszkańcach naszej gminy. Opowiadała o początkach swojego życia w Żelichowie, o tym, jak przybyłą ze swoją rodziną na tereny gminy po wojnie i o losach mieszkańców Żelichowa.

 Pani Giemza jest jedną z najstarszych osób zamieszkujących gminę Cedynia i przekazała gościom wiele cennych informacji z przeszłości.

Cedynia .pl 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza