Przedsiębiorstwo Wody Polskie przejmuje obowiązki Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych


Od pierwszego stycznia 2018 r. obowiązki i zadania Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie przejmie przedsiębiorstwo państwowe Wody Polskie. Sytuację tuż przed przekazaniem kompetencji, a także ryzyka i bilans zamknięcia samorządowej jednostki opisali wicemarszałek Jarosław Rzepa, a także pracownicy ZZMiUW w Szczecinie.
- Pozostawiamy urządzenia melioracji podstawowych w stanie co najmniej dobrym. Te inwestycje, które udało nam się doprowadzić do końca przekazujemy w stanie bardzo dobrym. Pracowaliśmy przez ostatnie miesiące bardzo intensywnie. Mieliśmy świadomość, że musimy dbać o bezpieczeństwo i mienie naszych mieszkańców - mówił Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Wygaszany dziś Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, który zabezpieczał mieszkańców przed m.in. wysoką wodą to zupełnie inna jednostka niż w 1997 r. kiedy po wielkich powodziach w Polsce, zadania z tego zakresu zdecydowano się przekazać samorządowcom. Wicemarszałek Jarosław Rzepa przypomniał, że pomimo początkowo niewielkich środków na bezpieczeństwo powodziowe, dzięki wsparciu środkami unijnymi udało się zrealizować inwestycje warte 450 mln zł.

- W tym roku niemal dwukrotnie wzrosła roczna średnia opadów w naszym Regionie. Było bezpiecznie – mówił Rzepa.

W ostatnich dniach, jeszcze przed przekazaniem kompetencji i mienia do Wód Polskich – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych musiał zabezpieczyć m.in. kwestie związane z utrzymaniem koryt rzek czy zbiorników retencyjnych. – Ten przetarg został rozstrzygnięty, umowy zostały podpisane – wyjaśniał p.o. Dyrektora ZZMiUW w Szczecinie Stanisław Cygiel.

W zakresie utrzymania stacji pomp również rozstrzygnięto większość przetargów, a te w których pojawiły się odwołania zostaną zakończone jeszcze na początku stycznia. Jednostka podpisała także umowy na zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, mimo że finansowanie dla tego zadania zostało zapewnione przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dopiero pod koniec roku. Dzięki tym działaniom nie ma ryzyka by wraz z początkiem 2018 r. stacje pomp miały stanąć i nie działać. Wszystkie roczne zadania jednostki udało się zakończyć i trwa ich rozliczenie.

Pomimo, że nowe Prawo Wodne wchodzi 1 stycznia, to ZZMiUW nie zaprzestało inwestycji. Wśród tych zaplanowanych dzięki wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizowane będą zadania m.in. na takich rzekach jak Ina, Wieprza czy Rega, a modernizacja czeka kolejne kilometry wałów przeciwpowodziowych. Ich szacunkowa wartość to ok 80 mln zł.

- Te wnioski są złożone i są oceniane pod kątem merytorycznym i technicznym i będą przekazane do Wód Polskich do wykorzystania. – wyjaśniał zastępca Dyrektora ZZMiUW w Szczecinie Andrzej Bładoszewski.

Zarząd Melioracji przygotował także inwestycje w ramach instrumentu LIFE+, które mogły by być realizowane na rzece Parsęcie. Dzięki temu instrumentowi ZZMiUW udało się już zbudować infrastrukturę przeciwpowodziową na Inie, a budowa 23 przepławek na Redze dobiega właśnie końca (wartość tylko tego zadania to ponad 20 mln zł).

- Na tą chwilę środki są wnioskowane, natomiast zapewnienia finansowania wkładu własnego nie mamy. Jeżeli Wody Polskie wyrażą gotowość kontynuowania tych inwestycji istnieje duża potrzeba intensywnego starania się o zapewnienie wsparcia przez Państwo. W przypadku inwestycji wspieranych środkami z RPO, mówimy o potrzebie wkładu własnego na poziomie 15% wartości inwestycji – dodawał Bładoszewski.

- Planując te inwestycje od samego początku informowaliśmy Skarb Państwa, że wkład własny będzie potrzebny. W pierwotnej wersji budżetu te środki były, ale ostatecznie ich nie ma. Nie będziemy więc mogli tych umów podpisać dopóki nie będzie wkładu Skarbu Państwa. Podobnie jest w przypadku małej retencji, gdzie by wykorzystać 81 mln zł z RPO WZ potrzeba 14,5 mln zł. – wyjaśniał Rzepa.

Do państwowego przedsiębiorstwa Wody Polskie zostaną także przekazane inwestycje realizowane dzięki środkom z Banku Światowego. To w sumie trzy zadania o łącznej wartości 144 mln zł, które są zabezpieczone przez środki centralne.

Z dniem 1 stycznia wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy w Bielinku będzie podległ Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. ZZMiUW podjął także rozmowy z Wojewodą Zachodniopomorskim celem przekazania lub użyczenia pozostałych obiektów należących do wygaszanej jednostki. Nie ma więc zagrożenia, by po nowym roku ten sprzęt nie mógł by być użyty w sytuacji kryzysowej.

- Rozmowy się toczą, czekamy na odzew. Urząd Wojewódzki wstępnie zaakceptował nasze propozycje i planuje wprowadzić drobne korekty – powiedział p.o. zastępcy Dyrektora ZZMiUW w Szczecinie ds. mienia Bartłomiej Toszek.

Wicemarszałek Jarosław Rzepa przypomniał także, że jedynym zadaniem inwestycyjnym wygaszanego ZZMiUW w Szczecinie pozostanie budowa ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych. Projekt jest mocno zaawansowany i uzyskał ministerialną zgodę na dalszą realizację. Do końca 2018 r. powstanie ok. 40 km rowerowych tras.

W ciągu ostatnich lat ZZMiUW w Szczecinie był jednym z najbardziej aktywnych jednostek w zdobywaniu środków na inwestycje w Polsce. Pracownicy jednostki trafili na specjalne listy, które zostały przekazane Wodom Polskim. Teraz do nowego pracodawcy należy decyzja z kim chciałby dalej współpracować.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza