Ważne: komunikat od burmistrza gminy Chojna


Burmistrz gminy Chojna informuje, że w roku 2018 nie ulegają zmianie czynsze z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych, przeznaczonych pod garaże, pod uprawę warzyw, na cele rekreacyjne, na cele składowe, na cele handlowe, na inne cele oraz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych Dzierżawcy nieruchomości gminnych winni uiszczać czynsz z tytułu dzierżawy w wysokości obowiązującej w roku 2017 w terminie do dnia 31 marca 2018 r. W razie zwłoki zostaną naliczone odsetki ustawowe.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza