Nie ma zgody na likwidację ZGM [foto] [video]


Podczas wtorkowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chojnie radni nie zgodzili się na likwidację Zakładu Gospodarki Komunalnej. W głosowaniu 4 radnych było przeciw przy 3 głosach "za", reszta radnych wstrzymała się od głosu. 

- (...) osobiście uważam, że sytuacja ZGM-u jest specyficzna, aczkolwiek jak szybko rada o tym zdecyduje, zależy tylko od Państwa (zwrócił się do władz Chojny - red.). Uważam, że zanim podejmiemy decyzję o likwidacji ZGM-u należy przedstawić szczegółową sytuację finansową ZGM-u, który będzie stanowiło bilans zamknięcia (...) samo podjęcie uchwały nie odpowie ani nam radnym, ani społeczeństwo, bo przecież są to pieniądze publiczne, co tak naprawdę składa się na zadłużenie ZGM-u, z jakiego tytułu i czym to jest podyktowane? Powinniśmy otrzymać szczegółową analizę - mówił radny Paweł Bucyk.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest zadłużony na blisko 2 miliony złotych. W tej kwocie ponad 1,5 mln zł to zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z tytułu dostarczania ciepła i wody.


- Ja bardzo proszę i apeluję do Państwa o przemyślenie, gmina w tej chwili nie może podjąć żadnych działań związanych z sytuacją ZGM-u, spłatą zobowiązań pozostałych po ZGM-ie ponieważ nie mamy do tego tytułu, ponieważ nie ma likwidacji - mówiła skarbnik Agnieszka Górska

Radny Henrych Kłapouch dopytywał, czy prawdą jest, że były dyrektor Przemysław Górny tuż przed odejściem podpisał wieloletnią umowę na obsługę prawną, i czy jej zerwanie może być dotkliwe finansowo dla zakładu? Burmistrz Adam Fedorowicz powiedział, że zastanawiają się na działaniami związanymi z przekroczeniem uprawnień przez byłego dyrektora w kilku obszarach. 

Podczas dyskusji radny Kłapouch krytykował również audyt przygotowany przez... biuro prawne obsługujące ZGM za który zapłacono 15 tysięcy złotych - ten audyt (...) to dzieci w siódmej, ósmej klasie szkoły podstawowej takie wypracowania piszą. Po audycie można było spodziewać się czegoś więcej a nie ile osób pracuje w zakładzie (...). 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza