Powiat nie dostał dofinansowania na remont drogi, ale i tak go zrobi z własnych środków


Pomimo tego, że nie udało się Powiatowi Gryfińskiemu uzyskać dofinansowania z budżetu Państwa na remont drogi w Golicach (gmina Cedynia), inwestycja i tak będzie realizowana, z własnych środków - taką decyzję na początku lutego podjął zarząd powiatu. 

W 2017 roku Powiat Gryfiński złożył wniosek w "Programie rozwoju gminnej i powiatowej  infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" dotyczącej inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej w Golicach". Wniosek uzyskał pozytywną opinię, niestety znalazł się na liście rezerwowej i może uzyskać dofinansowanie w przypadku oszczędności wcześniejszych projektów.

Zarząd Powiatu podjął jednak decyzję o realizacji tej inwestycji, przetarg już został ogłoszony, a termin składania ofert mija 23 lutego.

Zakres prac przewiduje budowę jezdni ulic, chodnika, poboczy z kruszywa oraz wykonanie rowu na odcinku 490 metrów. Powiat chce aby inwestycja została zakończona do 31 października 2018 r.

To nie jedyna powiatowa drogowa inwestycja, która jest na etapie poszukiwania wykonawcy. Za kilka dni zakończy się przetarg ogłoszony na przebudowę odcinka drogi Trzcińsko Zdrój - Białęgi.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza