Przejścia dla pieszych w Chojnie coraz lepiej oznakowane


W październiku w 2017 r. został zainicjowany przez zemnie wniosek, poparty ponad 1000 podpisów mieszkańców gminy Chojna. 

Skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie dotyczący wyznaczenia przejść dla pieszych wraz z ich oznakowaniem i doświetleniem. Po wielu pytaniach, oraz zobowiązaniu się do udzielenia informacji dotyczących przebiegu sprawy, chciałbym przedstawić mieszkańcom co udało się do tego czasu osiągnąć.
  • Przejście dla pieszych na ul. Bałtyckiej zostało bardzo dobrze oznakowane znakami pionowymi fluorescencyjnymi, przy okazji montażu znaków oznakowano również przejście na ul. Szkolnej. I tu chciałbym podziękować za szybką reakcję dla Dyrektora GDDKIA w Szczecinie i Kierownika rejonu Lipiany. Wiosną ma być wykonane oznakowanie poziome. Jeśli chodzi o oświetlenie przejścia, dostałem pisemną odpowiedź z gminy Chojna, że planuje się wykonać oświetlenie jako jedne z pierwszych do wykonania w roku 2018.
  • Odnośnie przejścia na ul. Mieszka I trwa ustalanie, który z zarządców drogi ma wykonać inwestycję. Wyznaczone przejście znajduje się w granicy skrzyżowania dróg różnych kategorii.
  • Co do przejścia na ul. T. Kościuszki nie dostałem żadnej odpowiedzi pisemnej, tylko zapewnienie że trwają prace nad ustaleniem najkorzystniejszego rozwiązania zgodnego z przepisami ruchu drogowego.
Pragnę zapewnić Mieszkańców Gminy Chojna, że sprawę tą cały czas prowadzę. Stosując różne środki które są mi dostępne (np. częste rozmowy telefoniczne), aż do jej pozytywnego załatwienia, które wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego użytkowników ruchu pieszego. 


Jednocześnie chciałbym poinformować o rozpoczęciu nowej inicjatywy. Jest to wniosek z apele do Burmistrza Chojny o jak najszybsze rozpoczęcie prac zabezpieczających przed dalszą degradacją - Mury Miejskie w Chojnie.

Osoby które mogą i chciały by pomóc zapraszam do współpracy, a mieszkańców proszę o poparcie , podpisem na wniosku i dobrym słowem, które motywuje mnie do dalszej pracy dla zmiany naszego otoczenia. Listy poparcia znajdują się w siedzibie Gazety Chojeńskiej lub w siedzibie portalu Chojna24.

Pisanko Marcin 
Mi Zależy
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza