Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w Obszary Wiejskie [video]


W Gminie Trzcińsko-Zdrój Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD jest w trakcie realizacji imponującej inwestycji rozwijającej własne przedsiębiorstwo. Kierunek rozwoju jest ściśle powiązany z wprowadzeniem na rynek innowacyjnych usług, zakupem specjalistycznych maszyn wraz z rozbudową bazy magazynowej. Zarząd Spółdzielni stawia na wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania. 

Wniosek został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia Lider Pojezierza. Prezes tego stowarzyszenia pan Adam Andriaszkiewicz osobiście wyraził swoje zadowolenie z dużego zainteresowania i zaangażowania przedsiębiorstw w pozyskanie środków na rozwój. Świadczy o tym duża liczba złożonych wniosków. Dzięki tym środkom na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania wzrośnie liczba nowych miejsc pracy.

Spółdzielnia Usług Rolnych poszerzy swoją ofertę o nowe wcześniej niestosowane usługi sprzętowe, roboty ziemne i drogowe. Ponadto Rol-Bud poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych, które posłużą rozwojowi gospodarczemu, zamierza wyjść naprzeciw inwestorom. Prezes Spółdzielni Pan Jan Wójcik informuje, że dzięki realizacji tego projektu przedsiębiorstwo będzie bardziej konkurencyjne na rynku. Wśród podstawowych korzyści wymienić należy: podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa, poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy oraz unowocześnienie parku maszynowego przedsiębiorstwa z zagwarantowaniem działalności przedsiębiorstwa w przyszłości. Jednocześnie cała inwestycja unowocześni wizerunek firmy, poprzez poprawę otaczającej infrastruktury.Całe przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza