Gminny turniej ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej "młodzież zapobiega pożarom"


W Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie odbył się gminny konkurs "Młodzież zapobiega pożarom". Konkurs zorganizowała z ramienia Gminy Chojna p. Weronika Kotlińska oraz p. Jan Będzak a koordynatorem na terenie szkoły była p. Stella Oczyńska – nauczyciel przyrody. W konkursie udział wzięło 13 uczniów z SP nr 2 w Chojnie oraz SP Grzybno.

Uczniowie rozwiązywali test, dotyczący wiedzy pożarniczej. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Jan Będzak - Prezes OSP Chojna, Andrzej Będzak - Komendant OSP Chojna oraz st. sekc. Paulina Tessar-Gwiazda oraz aspirant Adam Tomczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Gryfina.

W przerwie strażacy z OSP Chojna przygotowali dla uczestników konkursu pouczającą pogadankę oraz praktyczny pokaz wykorzystania sprzętu przeciwpożarowego, a także zasady funkcjonowania wozu strażackiego, który zajechał na teren boiska w tym dniu. Dzieci miały więc możliwość poznania urządzeń znajdujących się w wozie bojowym wykorzystywanym przez strażaków. W wyniku rozgrywek wyłoniono 4 finalistów, którzy wezmą udział w etapie powiatowym: Solska Małgorzata i Wojciech Kołodziejski z SP w Grzybnie , Gabrysia Komin i Martyna Zawalska z SP2 Chojna.


Serdeczne podziękowania za ufundowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych kieruję do mgr Adama Fedorowicza - Burmistrza Gminy Chojna, a za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu dziękuję Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie - Janowi Będzakowi, Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie - Andrzejowi Będzakowi, Dyrektorowi ASiIS w Chojnie - Wacławowi Gołąbowi, Dyrektorowi SP nr 2 w Chojnie - Edycie Kalarus oraz k ordynatorowi gminnemu Weronice Kotlińskiej.

Stella Oczyńska
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza