Po raz trzeci zajmą się likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej [video]


Po raz trzeci w planie obrad sesji Rady Miejskiej w Chojnie znalazł się projekt uchwały dotyczący likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Projektu już dwukrotnie został odrzucony przez radę. Likwidacji ZGM-u chcą burmistrzowie, o czym może świadczyć ich zachowanie. Poniżej publikujemy pełną treść uzasadnienia uchwały:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie sprawował zarząd i administrował substancją ponad 856 lokali mieszkalnych i socjalnych. Od 01.01.2018 r. 23 wspólnoty mieszkaniowe przeszły w obcy zarząd (firma prywatna) w tym 339 mieszkań własnościowych.

Na chwilę obecną w zarządzie ZGM pozostało jeszcze 19 wspólnot oraz budynki komunalne,
w których nie ma wspólnot mieszkaniowych.

Występujące w ZGM-ie trudności w bieżącym realizowaniu zobowiązań w stosunku
do dostawców mediów i wykonawców usług spowodowały odchodzenie Wspólnot Mieszkaniowych od ich administrowania przez ZGM na własny rachunek powołując swoje zarządy i przekazując administrowanie do firm zewnętrznych, które będą mogły skuteczniej windykować należności od mieszkańców zwłaszcza najemców lokali komunalnych.

Na chwilę obecną Gmina Chojna posiada 333 lokale komunalne będące w administrowaniu ZGM jak też podmiotów zewnętrznych.

Istnieje kilka sposobów likwidacji „Zakładu”, można go przekształcić w spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną można również w drodze uchwały zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki
z ograniczona odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu
w postaci mienia po likwidacji ZGM-u.

Gmina może przejąć zlikwidowany ZGM do swoich struktur poprzez przejęcie części pracowników z likwidowanego zakładu oraz zwiększenie zakresu obowiązków dla pracowników gminy, a prace remontowo-konserwacyjne zlecić podmiotowi zewnętrznemu, jeśli miałby to być PUK sp. z o.o. w Chojnie, to takie prace można zlecić bezprzetargowo

Na dzień dzisiejszy najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest likwidacja zakładu i przejęcie
w całości ich należności i zobowiązań przez gminę, rozwiązanie umów o pracę za porozumieniem stron lub przejęcie pracowników. 


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza