Spotkaj się z sędzią Anną Marią Wesołowską


Wójt Gminy Widuchowa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszają na niezwykłe spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Wstęp jest wolny a wydarzenie odbędzie się 21 marca br w sali gimnastycznej w Widuchowej.

Harmonogram Spotkania:

 • Grupa I - godz.8.30 - dzieci i młodzież w wieku od 11 do 18 lat
 • Grupa II - godz 11.10 - dzieci w wieku do 10 lat
 • Grupa III - godz. 15.30 - wszyscy dorośli, mieszkańcy gminy, rodzice, nauczyciele, rodziny zastępcze, kuratorzy sądowi, członkowie zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkowie gminnej komisji rozwiązania problemów alkoholowych.
Tematyka:
 1. Znaczenie wcześniej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły - rola edukacji prawnej - kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie
 2. Nowe zagrożenia: grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki, alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy
 3. Zasady odpowiedzialności nieletnich
 4. Zachowania, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskie karty
 5. Nowe formy przemocy wobec dziecka: eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dzieck, w konflikcie około, rozwody, obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd
 6. Rodzice a szkoła: obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego, obowiązek szkoły gdy uczeń wskazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje, obowiązki rodziców wobec dziecka.
 7. Mediacje w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.
 8. Kulisy programu "Anna Maria Wesołowska".
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza