Tysiące złotych na remont zabytków od powiatu gryfińskiego, kto skorzysta z dofinansowania?


Powiat gryfiński przeznaczył 100 tysięcy złotych w ramach dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Dofinansowanie otrzyma siedmiu wnioskodawców, sześć z nich to kościoły i parafie. Uchwałę w tej sprawie w czwartek 29 marca podjęli jednogłośnie na sesji powiatowi radni.

Parafia pw. Świętego Antoniego w Brwicach otrzyma 19 500 zł na usunięcie awarii uszkodzonego dachu na kościele, parafia w Chwarstnicy dostanie 7 500 zł na wymianę drzwi bocznych w portalu północnym do kościoła w Dołgie, kościół w Baniach zostanie dofinansowany kwotą 12 500 zł z przeznaczeniem na remont wieży. Za 10 500 zł zostanie wykonana elewacja kościoła w Starej Rudnicy a 30 000 zł na remont więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na łupek naturalny i naprawy w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Troszynie. Pozytywnie rozpatrzony został również wniosek Gminy Mieszkowice na remont murów z XIII wieku przy ulicy Granicznej (20 000zł).

Powiat od kilku lat systematycznie dofinansowuje remonty zabytków. W 2017 roku z dotacji skorzystały między innymi Parafia Rzymskokatolicka w Cedyni, Gmina Widuchowa, Parafia w Siekierkach, Baniach i w Moryniu oraz prywatny przedsiębiorca, który dzięki dofinansowaniu wykonał renowację drzwi i okien w XVIII-wiecznym pałacu w Krzymowie.

Od 2011 roku na dofinansowanie remontów i renowacji zabytków na terenie powiatu gryfińskiego przeznaczono około 600 tysięcy złotych.

Na zdj. Parafia pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach (fot. Diecezja Szczecińsko-Kamieńska)
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza