Niedziela Palmowa rozpoczęła w kościele katolickim Wielki Tydzień [foto] [video]


Niedziela Palmowa rozpoczęła w Kościele Katolickim Wielki Tydzień. W ten dzień wierni przychodzą do świątyń z symbolicznymi palmami, które są upamiętnieniem wjazdu Jezusa do Jerozolimy. 

Tradycja jest święcenie palm wielkanocnych. Następnie, podczas liturgii, odczytywana jest po raz pierwszy Męka Pańska. Drugi raz nastąpi to w Wielki Piątek.


Jak wyglądało życie Jezusa w tym Wielkim Tygodniu?
  • Niedziela Palmowa: Jezus na osiołku, wśród wiwatujących go gości, wjeżdża do Jerozolimy
  • Wielki Poniedziałek: Jezus odwiedza przyjaciół w Betanii, Maria namaszcza Go na "dzień Jego pogrzebu"
  • Wielki Wtorek: Jezus zapowiada zdradę Judasza i wyparcie się Piotra
  • Wielka Środa: Judasz wydaje Jezusa za 30 srebrników
  • Wielki Czwartek: Jezus ustanawia sakrament Eucharystii oraz kapłaństwa. Jest to również Ostatnia Wieczerza. Następnie modli się w Ogrójcu skąd zostaje pojmany
  • Wielki Piątek: Jezus zostaje skazany na śmierć - droga krzyżowa na Golgotę (góra zwana "Czaszką). Ośmieszony i obnażony umiera wśród złoczyńców. Zostaje następnie pochowany w najbliższym grobie
  • Wielka Sobota: Jezus zstępuje do otchłani
  • Wielka Noc: Zmartwychwstanie Chrystusa


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza