Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży - realizacja projektu w ZSP


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie realizuje od 1 września 2017 r. projekt współpracy strategicznej w obszarze edukacji szkolnej "Struggle against violent extremism" (Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży) z Programu Erasmus+.

Koordynatorem projektu jest Konya IL MEM (Turcja), organ administracji oświatowej, pozostali partnerzy to PIA Velenje (Słowenia) - przedsiębiorstwo branży IT realizujące przedsięwzięcia edukacyjne, Nyströmska Skolan w Söderköping (Szwecja) - szkoła średnia, Köszegi Testvérvárosi Egyesület (Węgry) - NGO, Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu Anadolu Imam Hatip Lisesi (Turcja) - szkoła średnia, SELCUK UNIVERSITESI (Turcja) - szkoła wyższa.

Cele projektu:
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem zagrożeń i reagowaniem na przejawy postaw ekstremistycznych wśród młodzieży,
  • kształtowanie postaw młodzieży w duchu poszanowania godności każdego człowieka, wolności, krytycznego myślenia, przestrzegania praw człowieka i wartości demokratycznych, przeciwstawiania się postawom ekstremistycznym, dyskryminacji, fałszywym stereotypom,
  • tworzenie ram współdziałania różnych instytucji w celu osiągania celów projektu.

Podczas realizacji projektu przeprowadzane będą badania ankietowe oraz wywiady z mieszkańcami miast partnerskich na temat postaw ekstremistycznych, szkolenie nauczycieli, powstaną materiały edukacyjne i plany lekcji obejmujące tematykę realizowanego projektu, zostanie przeprowadzone międzynarodowe szkolenie uczniów ze szkół partnerskich projektu oraz lokalne szkolenia uczniów w zakresie związanym z tematyką projektu.

W dniach 18-24 marca 2018 r w Chojnie odbywa się szkolenie nauczycieli ze wszystkich instytucji partnerskich projektu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza