ZSP w Chojnie zwycięzcą XI Edycji Konkursu Wiedzy o EuropieZa nami już XI Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie. Tym razem walka toczyła się o wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Wydarzenie to odbyło się 22 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Honorowym Patronatem konkurs objął po raz szósty prof. Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego, który ufundował główną nagrodę.  


Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test, w drugim zespoły odpowiadały na pięć pytań dotyczących wiedzy: historycznej, geograficznej, symboli narodowych, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych, w tym głównie Unii Europejskiej, zabytków, języków, walut, potraw i znanych postaci świata kultury. W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne, charakteryzujące wybrane przez siebie państwo.


Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: pan Gerard Lemke - przewodniczący Chojeńsko - Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, pani Krystyna Leddin - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie oraz pan Kazimierz Komorzycki – reprezentujący prof. Bogusława Liberadzkiego. Po podliczeniu punktów komisja ogłosiła wyniki oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Wyniki konkursu:
  • I miejsce - drużyna z ZSP w Chojnie, w składzie: Natalia Ziembowska, Gracjan Jasnos, Dawid Piotrowski ( opiekun p. Gabriela Lasowska),
  • II miejsce - drużyna gimnazjalistów z Widuchowej w składzie: Małgorzata Mlak, Adam Madej, Wojciech Rogalski ( opiekun p. Irena Chęś),
  • III miejsce - drużyna gimnazjalistów z Cedyni w składzie: Marta Pięknik, Michał Sobiś, Jakub Wojtasik ( opiekun p. Renata Misiura). 
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza