Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na spotkanie „Społecznik 2018”


Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne współpracujące z organizacjami pozarządowymi na spotkanie z animatorem programu „Społecznik 2018”.

Animator przedstawi regulamin, zasady pozyskiwania dotacji oraz pomoc w dopracowaniu inicjatyw. Program „Społecznik 2018” to ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego.
Celami programu jest : 
  • - wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
  • -uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia,
  • - wspieranie i promowanie wolontariatu, w celu budowy tożsamości i spójności społecznej,
  • - „transfer” dobrych praktyk i doświadczeń do innych subregionów Programu,
  • - zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu. 
Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia o godz. 17.00 w świetlicy osiedlowej COKiS w Cedyni, ul. Kolonia 4.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza