Obrady Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju [porządek obrad]


Już w piątek 27 kwietnia obędzie się  XLII Sesja Rady Miejskiej o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku Zdroju.

Porządek obrad tym razem obejmuję 9 punktów. Lokalni politycy zajmą się miedzy innymi zmianą w budżecie gminy Trzcińsko-Zdrój na 2018 rok.

Poznaj pełny plan XLII sesji

1. Sprawy regulaminowe:
  • Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  • Przyjęcie porządku dziennego obrad
  • Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
2. Informacja Burmistrza Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej z 2017r.
4. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zmieniająca uchwałą w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidacją oddziału przedszkolnego w Góralicach. (druk nr XLII/407/2018)
  • W sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. (druk nr XLI /408/2018)
  • W sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego (druk nr XLII/409/2018)
  • Zmieniająca uchwałą w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018 (druk nr XLII/411/2018)
  • Sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018 (druk nr XLII/412/2018)
  • W sprawie powołania Skarbnik Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr XLII/413/2018)
  • W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza (druk nr XLII/414/2018)
7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. zakończenie sesji.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza