Ponad 1200 interwencji straży pożarnej w 2017 roku [statystyki]


W 2017 roku na terenie powiatu gryfińskiego zgłoszono do straży pożarnej 1287 zdarzeń, w porównaniu do poprzedniego roku odnotowano wzrost o 104 zdarzenia. Komendant Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Andrzej Prokopski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 


Na zdj. komendant bryg. Andrzej Prokopski. 
Ze wszystkich 1287 odnotowanych zdarzeń, 426 to pożary a 787 to tzw. miejscowe zagrożenia (np. wypadki, kolizje, plamy oleju, zwierzęta). Odnotowano 74 fałszywe alarmy.

Najczęstszą przyczyną pożarów były podpalenia (164 zdarzenia), nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy i zapałki (82 zdarzenia), wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe i ciekłe oraz nieprawidłowa ich eksploatacja (40 zdarzeń), wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz środków transportu i ich nieprawidłowa eksploatacja (28 zdarzeń).

W kategorii tzw. miejscowych zagrożeń najwięcej szkód wyrządziły huragany, silne wiatry oraz gwałtowne opady (434 zdarzenia), niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (114 zdarzeń), wady lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych lub środków transportu (30 zdarzeń), nietypowe zachowanie zwierząt i owadów (24 zdarzenia) czy uszkodzenie sieci instalacji przemysłowych (7 zdarzeń).

W minionym roku w pożarze zginęła jedna osoba a 11 zostało rannych. W innych zdarzeniach śmierć poniosło siedem osób a 126 zostało rannych.

Interwencje z podziałem na gminy

Do największej ilości zdarzeń doszło na terenie gminy Gryfino, gdzie odnotowano 457 interwencji, kolejne są gminy: Chojna (206), Mieszkowice (118), Banie (100), Widuchowa (97), Cedynia (92), Moryń (77), Trzcińsko Zdrój (77), Stare Czarnowo (63).

Udział jednostek OSP

Na terenie powiatu gryfińskiego funkcjonują 42 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, 18 z nich należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Poniżej przedstawiamy ilość wyjazdów do zdarzeń w 2017 roku w rozbiciu na poszczególne jednostki.


 • Banie
  OSP Banie - 95
  OSP Dłusko Gryfińskie - 12
 • Cedynia
  OSP Cedynia - 53
  OSP Osinów Dolny - 14
  OSP Piasek - 24
  OSP Stara Rudnica - 1
  OSP Czachów - 19
  OSP Lubiechów - 11
  OSP Orzechów - 0
  OSP Łukowice - 0
 • Chojna
  OSP Chojna - 160
  OSP Strzelczyn - 3
  OSP Nawodna - 43
  OSP Krajnik Dolny - 32
  OSP Mętno - 6
  OSP Brwice - 9
  OSP Jelenin - 0
 • Gryfino
  OSP Radziszewo - 58
  OSP Sobieradz - 23
  OSP Chwarstnica - 32
  OSP Wełtyń - 28
  OSP Gryfino Raffer - 0
 • Mieszkowice
  OSP Mieszkowice - 83
  OSP Kłosów - 10
  OSP Troszyn - 27
  OSP Zielin - 20
  OSP Stare Łysogórki - 13
  OSP Goszków - 8
 • Moryń
  OSP Moryń - 75
  OSP Witnica - 18
  OSP Stare Objezierze - 4

 • Stare Czarnowo
  OSP Stare Czarnowo - 24
  OSP Żelisławiec - 19
  OSP Kołbacz - 23
  OSP Żelewo - 6
 • Trzcińsko Zdój
  OSP Trzcińsko Zdrój - 81
  OSP Stołeczna - 4
  OSP Góralice - 5
  OSP Gogolice - 0
  OSP Piaseczno - 11
  OSP Strzeszów - 5
 • Widuchowa
  OSP Widuchowa - 56
  OSP Krzywin - 51
  OSP Ognica - 6

  JRG Gryfino - 514
  ZSR Dolna Odra - 1

Straty i uratowane mienie

Straty powstałe w wyniku zdarzeń oszacowano ogółem na niemal 5,5 miliona złotych. Z kolei wartość uratowanego mienia oszacowano na ponad 80 milionów złotych. 

W ostatnim dziesięcioleciu liczba zdarzeń wahadła się w przedziale od 811 (2013 r.) do 1447 (2008 r.), łącznie jednostki interweniowały w 11 152 zdarzeń, co daje średnią w roku ok 1115 zdarzeń. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza