Rusza trzydniowy egzamin gimnazjalny [video]


We środę 18 kwietnia ruszył trzydniowy maraton egzaminów gimnazjalny 2018. Ten test ma sprawdzić wiedzę uczniów na finiszu trzyletniej nauki. 

W zachodniopomorskim do egzaminu gimnazjalnego przystąpi prawie 10 tysięcy uczniów z ponad 300 szkół w województwie.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
  • humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
  • matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
  • z języka obcego nowożytnego.‎
Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może ‎wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Co można wnieść na salę? 
  • długopis lub pióro z czarnym wkładem/tuszem (rysunki należy wykonywać długopisem) linijkę
Na salę nie można zabrać ze sobą:
  • kalkulatora
  • słowników
  • urządzeń telekomunikacyjnych
Wyniki końcowe będą znane dopiero 16 czerwca.Źródło :CKE/ Radio Szczecin /foto Szkoła Podstawowa w Widuchowej
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza