Kiedy poznamy termin wyborów samorządowych? [video]


Wybory samorządowe 2018 odbędą się już jesienią, jednak wciąż nie jest znany ich dokładny termin.

Jak  możemy przeczytać w kodeksie wyborczym, zgodnie z  z przepisami wyznaczenie daty jest obowiązkiem premiera, który zarządza wybory nie wcześniej niż na cztery i nie później niż na trzy miesiące przed końcem kadencji obecnych władz samorządowych. 

Termin wyborów może zostać ogłoszony między 16 lipca a 16 sierpnia. Oficjalne ogłoszenie daty będzie początkiem kampanii. Przykładowych terminów jest kilka: to 21 października, 28 października lub 4 listopada.

Kogo wybieramy?

Warto przypomnieć, że w samorządowym głosowaniu mieszkańcy wybierają polityków do:
  • rad gmin;
  • rad miast na prawach powiatu;
  • rad powiatów;
  • sejmików województw.
Od 2002 r. mamy możliwość głosowania na kandydatów do jednoosobowych organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Kto może brać udział w głosowaniu?

Prawo do głosowania w wyborach samorządowych przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mają prawo udziału w głosowaniu pod warunkiem, że stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. Więcej o lokalnej polityce w artykule Kto będzie kandydował na burmistrza Chojny?

Źródło: PKW
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza