Mikrodotacje – spotkanie w Cedyni


4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. oraz Fundacja Pod Aniołem zapraszają serdecznie do udziału w spotkaniu animacyjnym dotyczącym projektu „Mikrodotacje. Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego”, realizowanego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Mikrodotacje to wsparcie finansowe w wysokości do 5000 zł, udzielane w konkursie ofert, dla lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy inicjatywne oraz dla młodych NGO, przeznaczone na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące projektu i składania wniosków, kryteriów oceny itd.

Termin i miejsce spotkania: Cedynia, 07.08.2018 r., 16.00 – 19.00, Świetlica na Sójczym Wzgórzu, ul. Kolonia 4.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: marta.sykucka@4c.szczecin.pl, tel. 511 786 302.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza