II Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Moryniu
Ochotnicza Straż Pożarna w Moryniu wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfinie zaprasza na II Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Gryfińskiego.W niedzielę 16 września  na stadionie sportowym przy ulicy Odrzańskiej w Moryniu do rywalizacji o miano najlepszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej stanie 170 uczestników z całego powiatu. Zawody zostaną rozegrane w 5 konkurencjach. Punktualnie o 10:00 odbędzie się pierwszy ze startów.

W trakcie zawodów zrealizowany zostanie projekt pod nazwą „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”, który swoim programem obejmuje szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, wykłady na temat wolontariatu jako podstawowej formy działalności OSP, a także roli członków OSP w integracji środowisk lokalnych. 

Współorganizatorem tego wydarzenia jest Oddział Wykonawczy ZOSP RP Woj. Zachodniopomorskiego oraz Pomorze Zachodnie na czele z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem, który objął patronat honorowy nad wydarzeniem.

Zawody zostały dofinansowane w ramach programu „Społecznik”, którego beneficjentem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Moryniu, a fundatorem pucharów jest Starosto Powiatowe w Gryfinie.

Organizatorzy, Partnerzy: 
  • Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
  • Oddział Wykonawczy ZOSP RP Woj. Zachodniopomorskiego
  • Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie
  • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz
  • Pomorze Zachodnie
  • Burmistrz Miasta i Gminy Moryń
  • Program Społecznik 2018
  • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Moryniu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza