Nasza gmina potrzebuje zmian – mówi Ewelina Śmiśniewicz, kandydatka na burmistrza Morynia [wywiad]


Ewelina Śmiśniewicz w tegorocznych wyborach samorządowych jest kandydatką KWW Niezależni Gmina Moryń w wyborach na burmistrza. 


W gminie Moryń mieszka od urodzenia, jest absolwentką Akademii Rolniczej w Szczecinie. Kandydatka ma 37 lat, jest mężatką i ma dwójkę dzieci. Na co dzień pracuje w jednej z lokalnych firm, nie należy do żadnej partii politycznej. 

Dlaczego kandyduje Pani na burmistrza? 


– Zdecydowałam się kandydować, ponieważ Nasza Gmina potrzebuje zmian, nowego spojrzenia, zauważenia i otwarcia się na potrzeby mieszkańców, bo przecież to oni są najważniejsi. 

Chyba przyzna Pani, że w samorządzie jest mało kobiet, tym bardziej na stanowiskach wójtów czy burmistrzów, jak ocenia Pani swoje szanse? 


– Nie powinno mieć znaczenia, czy kandydatem jest kobieta, czy mężczyzna, tylko to, co sobą reprezentuje i ile jest w stanie poświęcić pracy dla gminy i jej mieszkańców. 


Jak ocenia Pani działania obecnych władz gminy?


– Nie będę oceniać dotychczasowego burmistrza. Najlepiej, jak wyborcy ocenią go sami podczas głosowania w wyborach 21 października 2018 r. 


Co chce Pani zmienić w Gminie Moryń? 


– W tej chwili nasza gmina się nie rozwija. Jest potrzeba przywrócenia procesu dynamicznego rozwoju, a może to zrobić tylko osoba kreatywna, energiczna i z pasją. A taką osobą jestem ja. Wiele jest do zmiany. Przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, a niektórym nawet podstawowych potrzeb bytowych, bez których nie mają możliwości normalnie żyć. Według mnie mamy ogromny potencjał turystyczny, niestety słabo wykorzystany, a możliwości rozwoju turystyki są, tylko trzeba je zauważyć. Edukacja, która powinna być ważnym filarem działań nas wszystkich, niestety nie jest w najlepszym stanie. W tej sferze jest potrzeba ewaluacji zadań, aby młode pokolenie miało lepszy start w przyszłość. Pomoc ludziom starszym, którzy na przykład mają ograniczony dostęp do służby zdrowia, co ma bezpośredni wpływ na ich komfort życia. Pomoc w funkcjonowaniu gminnej kultury, wiejskim świetlicom, organizacjom społecznym pracującym z młodzieżą, z dorosłymi, stowarzyszeniom tak prężnie działającym na terenie gminy jest niezbędna, współpraca z nimi jest ważnym zadaniem, które składa się na to, aby rozwój gminy szedł w prawidłowym kierunku. Nie wolno o tym zapominać. To są tylko niektóre zadania, jakie zamierzam wdrożyć w życie gminy Moryń, a szczegółowy program wyborczy przedstawię Państwu w najbliższej przyszłości. Reasumując, Gmina Moryń potrzebuje nowego spojrzenia, kreatywnych i elastycznych działań skierowanych na potrzeby ludzi, a przede wszystkim odwagi, aby je zrealizować. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza