Warsztaty rzemiosł dawnych w Swobnicy [foto]


Fundacja Droga Lotha oraz Stowarzyszenie Przy-Stań w sobotę 15 września zorganizowały przy Zamku Joannitów w Swobnicy warsztaty rzemiosł dawnych. 


Podczas warsztatów zaprezentowano pokazy przędzenia, tkania, farbowania tkanin, zabaw i tańców dawnych, kowalstwa, ciesielstwa, garncarstwa, konstrukcji machin wojennych, rycerstwo konne, artyleria czarno-prochowa i hakownice.

Zadanie było finansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza