Akcja „Znicz” w powiecie gryfińskim


Ogólnopolskie działania „Znicz 2018” rozpoczną się w tym roku 31 października i potrwają do 4 listopada. 


Wraz z rozpoczęciem działań policjanci prowadzić będą akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą  „Nie zabijaj”.

Celem prowadzonych działań profilaktycznych jest przypomnienie i uświadamianie kierowcom, że nadmierna prędkość i alkohol to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków oraz ich skutki. 

Policjanci z powiatu gryfińskiego zwrócą szczególną uwagę na uświadamianie kierującym o zagrożeniach związanych z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących ograniczeń dozwolonej prędkości, a w szczególności o negatywnych skutkach wypadków drogowych związanych z jej przekraczaniem.

W ramach prowadzonego nadzoru nad ruchem kołowym i pieszym w rejonach cmentarzy jednym z postawionych sobie zadań przez policjantów z powiatu gryfińskiego będzie kształtowanie właściwych postaw i zachowań kierujących oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

Pamiętajmy, że w kwestii bezpieczeństwa możemy mieć na nie wpływ.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza