Minister inwestycji i rozwoju w Gryfinie


Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podsumował  rządowe programy wsparcia inwestycji na drogach lokalnych. 

Podczas wizyt w Gryfinie  minister Kwieciński mówił o Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz zorganizowanym w tym roku Rządowym Programie na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

- Zainteresowanie samorządów oboma programami pokazuje, że środki dotychczas przeznaczane na dofinansowanie dróg lokalnych były znacznie niższe niż potrzeby samorządów – powiedział w Gryfinie minister Jerzy Kwieciński. - Tylko w tym roku wydaliśmy 1,3 mld zł na drogi lokalne. To jedna czwarta tego, co poprzedni rząd zrobił w 8 lat! – dodał minister inwestycji i rozwoju.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, którego zadaniem będzie dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych (zadań powiatowych i gminnych). Wsparcie ma także dotyczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (zadań mostowych) oraz budowy, przebudowy i remontów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym (zadań obronnych). FDS będzie gotowy na wsparcie samorządów sięgające nawet 6,1 mld zł.

Wsparcie rządowe dla samorządów na cele rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej jest ważnym elementem realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ze względu na ogromne potrzeby ma charakter priorytetowy. Rozwój sieci dróg lokalnych jest zadaniem komplementarnym do rządowych inwestycji związanych z budową sieci dróg ekspresowych i autostrad, co w efekcie pozwoli na stworzenie zintegrowanej sieci połączeń transportowych w całej Polsce.

Podczas spotkania w Pyrzycach, z udziałem m.in. ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego minister Jerzy Kwieciński mówił o rozwiązaniach zaproponowanych w projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowychmają, których celem jest stworzenie stałego mechanizmu finansowania lokalnych inwestycji drogowych i połączeń mostowych przy równoczesnym zwiększeniu skali inwestycji finansowanych przez rząd.

Efektem będzie zwiększenie spójności komunikacyjnej polskich regionów, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu połączeń drogowych, podnoszenie jakości życia mieszkańców i atrakcyjności inwestycyjnej mniejszych miejscowości. 

Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych przyczyniamy się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego całej Polski – powiedział minister Kwieciński

foto/zuw/.facebook.com
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza