Tak pracowali radni w Radzie Gminy w Trzcińsku-Zdroju – sprawdzamy aktywność i frekwencję


Kończy się 4-letnia kadencja Rad Gminnych, Miejskich i Powiatowych. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić aktywność i frekwencję radnych na przełomie minionych czterech lat.


Radny uczestniczy nie tylko w sesjach, ale również w komisjach. Komisje to spotkania, które poprzedzają sesję, najczęściej wtedy projekty uchwał są dokładnie analizowane i omawiane. Radny ma wiele możliwości starania się o sprawy ważne dla mieszkańców, a swoje pomysły lub prośby może przedstawiać w sposób oficjalny nie tylko w dyskusji, ale składając interpelację lub wniosek.

Sprawdzamy aktywność i frekwencję radnych, którzy kończą swoją kadencję. Podobną statystykę prezentowaliśmy dokładnie trzy lata temu.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi dotyczących Rady Gminy Widuchowa.

W okresie kadencji 2014-2018 Radni Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju odbyli 47 sesji. Spośród wszystkich radnych tylko jeden z nich nie złożył ani jednej interpelacji. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące frekwencji oraz złożonych interpelacji.

1. Hybiak Magdalena – 19 (interpelacje), 46 (obecności)
2. Iwanicki Zdzisław – 17 (interpelacje), 43 (obecność)
3. Iwański Edward – 1 (interpelacje), 21 (obecność)
4. Jabłoński Mirosław – 1 (interpelacje), 32 (obecność)
5. Kopczyńska-Pacyk Magdalena – 5 (interpelacje), 43 (obecność)
6. Kordas Witold – 2 (interpelacje), 39 (obecność)
7. Kowalski Robert – 12 (interpelacje), 47 (obecność)
8. Noga Teresa – 2 (interpelacje), 45 (obecność)
9. Pieróg Janusz – 33 (interpelacje), 47 (obecność)
10. Przytuła Piotr – 14 (interpelacje), 43 (obecność)
11. Szumiło Dariusz – 0 (interpelacje), 44 (obecność)
12. Śliwiński Antoni – 3 (interpelacje), 46 (obecność)
13. Wiśniewski Zbigniew – 13 (interpelacje), 45 (obecność)
14. Woźniak Maria – 3 (interpelacje), 46 (obecność)
15. Vreeswijk Cornelis – 8 (interpelacje), 41 (obecność)
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza