Tak pracowali radni w Radzie Miejskiej w Gryfinie – sprawdzamy aktywność i frekwencję


Kończy się 4-letnia kadencja Rad Gminnych, Miejskich i Powiatowych. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić aktywność i frekwencję radnych na przełomie minionych czterech lat.


Radny uczestniczy nie tylko w sesjach, ale również w komisjach. Komisje to spotkania, które poprzedzają sesję, najczęściej wtedy projekty uchwał są dokładnie analizowane i omawiane. Radny ma wiele możliwości starania się o sprawy ważne dla mieszkańców, a swoje pomysły lub prośby może przedstawiać w sposób oficjalny nie tylko w dyskusji, ale składając interpelację lub wniosek.

Sprawdzamy aktywność i frekwencję radnych, którzy kończą swoją kadencję. Podobną statystykę prezentowaliśmy dokładnie trzy lata temu.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi dotyczących Rady Miejskiej w Gryfinie. 

Podczas 4-letniej kadencji radni zgłosili łącznie 1282 interpelacji.

Roland Adamiak – 1 nieobecność na sesji / 0 nieobecności na komisji 
Ewa De La Torre (radna do IX 2016 r.) – 2 nieobecności na sesji / 1 nieobecność na komisji
Rafał Guga – 0 nieobecności na sesji / 1 nieobecność na komisji 
Krzysztof Hładki – 0 nieobecności na sesji / 3 nieobecności na komisji 
Leszek Jaremczuk– 0 nieobecności na sesji / 1 nieobecność na komisji
Łukasz Kamiński – 1 nieobecność na sesji / 5 nieobecności na komisji 
Elżbieta Kasprzyk – 0 nieobecności na sesji
Jacek Kawka – 10 nieobecności na sesji / 16 nieobecności na komisji 
Zdzisław Kmieciak – 0 nieobecności na sesji i komisji 
Zbigniew Kozakiewicz – 0 nieobecności na sesji / 3 nieobecności na komisji 
Tomasz Namieciński – 5 nieobecności na sesji / 7 nieobecności na komisji 
Marcin Para – 1 nieobecność na sesji / 0 nieobecności na komisji 
Marcin Pazik – 0 nieobecności na sesji / 1 nieobecność na komisji 
Małgorzata Rubczak – 3 nieobecności na sesji / 14 nieobecności na komisji 
Czesław Skonecki – 0 nieobecności na sesji i na komisji 
Ireneusz Sochaj – 3 nieobecności na sesji / 2 nieobecności na komisji 
Zenon Trzepacz – 0 nieobecności na sesji i komisji 
Bogdan Warda – 4 nieobecności na sesji / 3 nieobecności na komisji 
Małgorzata Wisińska – 0 nieobecności na sesji / 2 nieobecności na komisji 
Jolanta Witowska – 1 nieobecność na sesji / 3 nieobecności na komisji 
Piotr Zwoliński – 3 nieobecności na sesji / 1 nieobecność na komisji 
Janusz Skrzypiński (radny od XII 2016 r.) – 0 nieobecności na sesji i komisji.


Tutaj można zapoznać się z artykułem ze statystykami z Rady Gminy Gryfino, który publikowaliśmy rok po wyborach, w 2015 roku.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza