Tak pracowali radni w Radzie Miejskiej w Chojnie – sprawdzamy aktywność i frekwencję


Kończy się 4-letnia kadencja Rad Gminnych, Miejskich i Powiatowych. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić aktywność i frekwencję radnych na przełomie minionych czterech lat.


Radny uczestniczy nie tylko w sesjach, ale również w komisjach. Komisje to spotkania, które poprzedzają sesję, najczęściej wtedy projekty uchwał są dokładnie analizowane i omawiane. Radny ma wiele możliwości starania się o sprawy ważne dla mieszkańców, a swoje pomysły lub prośby może przedstawiać w sposób oficjalny nie tylko w dyskusji, ale składając interpelację lub wniosek.

Sprawdzamy aktywność i frekwencję radnych, którzy kończą swoją kadencję. Podobną statystykę prezentowaliśmy dokładnie trzy lata temu.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi dotyczących Rady Miejskiej w Chojnie. 

W okresie od 1 grudnia 2014 r. do 27 września 2018 r. radni łącznie złożyli 225 interpelacji. W okresie od 1 grudnia 2014 roku do 27 września 2018 r. odbyło się 48 sesji Rady Miejskiej oraz 45 posiedzeń Komisji Rady.

Bucyk Paweł – 0 nieobecności
Buko Mirosława – 2 nieobecności na komisji/ 2 nieobecności na sesji
Burak Michał – 12 nieobecności na komisji/ 14 nieobecności na sesji
Drapaluk Stanisław – 0 nieobecności
Klisowski Jarosław (radny do 13 marca 2017 r.) – 8 nieobecności na komisji/ 8 nieobecności
na sesji
Michno Bartosz (radny od 11 czerwca 2017 r.) - 1 nieobecność na komisji/ 0 nieobecności
na sesji
Kłapouch Henryk – 4 nieobecności na komisji/ 2 nieobecności na sesji
Krzyżanowski Bronisław – 4 nieobecności na komisji/ 8 nieobecności na sesji
Lach Elżbieta – 1 nieobecność na komisji/ 1 nieobecność na sesji
Mróz Piotr – 5 nieobecności na komisji/ 4 nieobecności na sesji
Prus Jacek – 24 nieobecności na komisji/ 26 nieobecności na sesji
Przybylska Małgorzata – 2 nieobecności na komisji/ 1 nieobecność na sesji
Stec Radosław – 2 nieobecności na komisji/ 2 nieobecności na sesji
Strelczuk Mariusz – 6 nieobecności na komisji/ 2 nieobecności na sesji
Szczapa Patryk – 0 nieobecności
Żebrowski Piotr – 2 nieobecności na komisji/ 1 nieobecność na sesji

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza