Reklama [góra]Na ostatniej roboczej sesji Rady Powiatu wręczono stypendia uzdolnionym uczniom [foto]


Imponującą średnią ocen i wieloma osiągnięciami w roku szkolnym 2017/2018 pochwalić się może dwanaścioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

Za swoją systematyczną i ciężką pracę oraz jej efekty zostali nagrodzeni stypendiami, które odebrali 25 października podczas ostatniej roboczej sesji Rady Powiatu V kadencji.

Na liście nagrodzonych znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.  Stypendia za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 otrzymało jedenaścioro uczniów – poniżej przedstawiamy ich sylwetki.

Ida Rumbuć – uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ZSP w Chojnie. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów.

Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w konkursach związanych z branżą hotelarską. Zajęła V miejsce w międzywojewódzkim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” oraz III miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Jest członkiem Szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage.

Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”, intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki.


Uczestniczyła w projekcie „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”, odbywając czterotygodniowy staż w Anglii, pogłębiając i zdobywając nowe doświadczenia zawodowe. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. Po maturze chciałaby studiować na kierunku hotelarskim. Średnia ocen: 5,44.

Anita Orszulak – uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSP w Chojnie. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności związane z branżą gastronomiczną.

Reprezentowała szkołę w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Zdobywała nowe doświadczenia zawodowe podczas czterotygodniowego stażu na Malcie Jest uczestniczką projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. 

W ramach realizacji tego projektu uczestniczyła w kursie barmańskim oraz cross-sellingu i up-sellingu. Jest członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza, brała udział w akcji oddawania krwi organizowanej przez Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. 


Aktywnie działa w kole teatralno-recytatorskim, uczestniczyła przygotowaniach polsko-niemieckiego czytania poezji Zbigniewa Herberta w ramach chojeńskich Dni Integracji i Ekumenizmu.

Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zasadami żywienia i dietetyką. 

W przyszłości chciałaby studiować na kierunku ekonomicznym lub dietetykę. Średnia ocen: 5,21.

Natalia Bylewska uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku biologiczno-chemicznym w ZSP w Chojnie. 

Aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych realizowanych przez szkołę m.in. uczestniczyła w spotkaniach młodzieży na Malcie i w Belgii. Angażowała się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage, podejmowała działania charytatywne. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i w zawodach sportowych.


W Powiatowym Konkursie Ortograficznym zdobyła tytuł „Mistrza ortografii”. W wolnym czasie Natalia trenuje piłkę siatkową oraz dużo czyta, zwłaszcza powieści fantasy.

W przyszłości chciałaby zostać lekarzem lub pracować w laboratorium kryminalistycznym. Średnia ocen: 5,19.

Gracjan Jasnos, uczeń klasy II technikum zawodowego w zawodzie technik informatyk w ZSP w Chojnie. Bierze udział w licznych konkursach osiągając sukcesy. 

Zajął m.in. I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie, gdzie główną nagrodą był trzydniowy wyjazd studyjny do Brukseli oraz I miejsce w Powiatowym Konkursie Mitologicznym. Brał udział w Olimpiadzie Cyfrowej, w wojewódzkim konkursie „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać?”, reżyserując, nagrywając i montując spot wideo przeciwdziałający odbieraniu sobie życia przez młode osoby. Aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych przez szkołę. 

W ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro" uczestniczył w kursie Microsoft Technology Associate – Cloud Fundamentals i po zdanym egzaminie w języku angielskim otrzymał międzynarodowy certyfikat.


Z zaangażowaniem uczestniczył w projekcie „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, gdzie wziął udział w kursie szkoleniowym nt. przeciwdziałania nietolerancji i przemocy, odbywającym się w Koszeg na Węgrzech.

Współredaguje szkolną gazetę „Wióry”, angażuje się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage. Pasje Gracjana to podróże, europeistyka, ekonomia społeczna państw świata, języki obce, informatyka i lotnictwo cywilne. Średnia ocen: 5,1.

Natalia Ziembowska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. 

Pracowita i ambitna, aktywnie uczestnicząca w życiu szkoły. Jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage, w ramach realizowanych przez szkołę projektów uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach młodzieży, m.in. na Malcie. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i szkolnym. 


Zajęła I miejsce w półfinale ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” oraz V miejsce w finale tego konkursu. Reprezentowała szkołę w Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”, otrzymując w kategorii indywidualnej wyróżnienie za zaprezentowanie swojego talentu wokalnego. 

W ramach koła teatralno-recytatorskiego uczestniczyła w szkolnych przedstawieniach. Natalia swoją przyszłość wiąże głównie z geografią i śpiewaniem. Średnia ocen: 5,06.


foto/www.gryfino.powiat.pl/

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.