Wsparcia na lokalne drogi dla Gminy Moryń


Kolejne umowy na dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji na drogach gminnych podpisał Wojewoda Zachodniopomorski.


Dotacja, która obejmuje również gminę Moryń, pochodzi z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Z programu skorzysta Gmina Moryń, która uzyskała 134 569 zł dofinansowania na przebudowę ul. Polnej w Moryniu.

Koszt inwestycji to przeszło 198 tys. zł. Na podstawie umów do gmin trafi rządowa dotacja w wysokości 4 526 986 zł.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza