Reklama [góra]Burmistrz Dębna zaprzysiężony. Będą wybory uzupełniające do Rady Miejskiej [foto] [video]


W czwartek 22 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej Dębna. Grzegorz Kulbicki został zaprzysiężony na burmistrza Dębna. 

Podczas inauguracyjnej sesji wybrano również prezydium Rady Miejskiej w Dębna oraz przewodniczących komisji.

Obrady rozpoczął najstarszy wiekiem radny, Stanisław Witkowski. W inauguracyjnej sesji wzięło udział 14 radnych. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie Małgorzata Wawrzycka-Dawidowicz wszystkim radnym przekazała zaświadczenia o wyborze do Rady miejskiej w Dębnie. Następnie radni złożyli ślubowanie.

Podczas sesji zaświadczenie o wyborze oraz ślubowanie złożył Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki. Odchodzący burmistrz Piotr Downar przekazał nowemu włodarzowi insygnia władzy oraz złożył gratulacje. 

Grzegorz Kulbicki podziękował mieszkańcom za ogromne zaufanie i poparcie, jakim go obdarzyli. Szczególne podziękowania skierował do swojej rodziny obecnej na sali. Przewodniczącym Rady Miejskiej Dębna został Marcin Krzysiak (był jedynym zgłoszonym kandydatem), który otrzymał 14 głosów „za”. I Wiceprzewodniczącą rady jednogłośnie została Alicja Sopińska (była jedynym zgłoszonym kandydatem).

Z poparciem 12 głosów „za” wybrano II wiceprzewodniczącego Władysława Sokalskiego (jedyny zgłoszony kandydat). Nowy przewodniczący Marcin Krzysiak zaproponował wprowadzić do porządku sesji dodatkowe punkty. Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Komisji został Przemysław Kozłowski, wiceprzewodniczącym Roman Wojciechowski, członkami Wojciech Czepułkowski, Mirosław Kucharski i Leszek Włodkowski-Moszej. Powołano też (nową w tej kadencji) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, której przewodniczyć będzie Agata Krawiec, zastępcą został Łukasz Hryciuk, a członkami: Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz i Leszek Włodkowski-Moszej.

Podjęto również uchwałę o powołaniu składów osobowych komisji stałych oraz ustalenia zakresu ich działania. 

W skład Komisji Oświaty i Spraw Publicznych weszło ośmiu radnych: Izabela Kowalska – przewodnicząca, Stanisław Witkowski – wiceprzewodniczący, Alicja Sopińska, Władysław Sokalski, Wojciech Czepułkowski, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak oraz Łukasz Hryciuk. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów będzie liczyła 9 członków, z przewodniczącym Mirosławem Napieraczem i wiceprzewodniczącym Krzysztofem Lenartowiczem na czele. Pozostałymi członkami zostali: Mirosław Kucharski, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Agata Krawiec, Roman Wojciechowski, Izabela Kowalska i Stanisław Witkowski.

W związku z objęciem przez Grzegorza Kulbickiego funkcji burmistrza Dębna, który w wyborach zyskał również mandat radnego, mieszkańców Różańska, Ostrowca, Dolska i Barnówka czekają wybory uzupełniające. Wojewoda zachodniopomorski wyznaczył już termin wyborów w okręgu 2 na 10 lutego.


Źródło/fot. UM Dębno

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.