Reklama [góra]Nowe władze powiatu wybrane. Dwa zwycięskie ugrupowania utworzyły koalicję [foto]


Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu w Gryfinie wybrano nowe władze powiatu. Koalicję zawiązały dwa zwycięskie ugrupowania – Inicjatywa Samorządowa i Koalicja Obywatelska. 

Wojciech Konarski został starostą powiatu gryfińskiego, Ewa Dudar wicestarostą, a członkami zarządu powiatu zostali Jerzy Zgoda (KO), Jerzy Miler i Henryk Kaczmar (IS).

Przewodniczącym Rady został Roman Michalski, a wiceprzewodniczącymi Aleksandra Zielińska (IS) i Jerzy Domaradzki (KO). 

Sesję otworzył Tomasz Mirakowski, najstarszy wiekiem radny. 

Wojciech Konarski na przewodniczącego Rady Powiatu zaproponował Romana Michalskiego (Inicjatywa Samorządowa), który pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji. Joanna Kostrzewa z PiS zgłosiła Tomasza Mirakowskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie. W tajnym głosowaniu Michalski uzyskał 17 głosów „za” (przy 21 radnych).

W głosowaniu na wiceprzewodniczących Rady Ewa Dudar zaproponowała Jerzego Domaradzkiego, a Henryk Kaczmar – Aleksandrę Zielińską. Głosowanie odbyło się z niewielkimi problemami. Radny Wojciech Długoborski zwrócił uwagę na błąd w kartach już po ich wrzuceniu do urny, podjęto decyzję o powtórzeniu głosowania. W tajnym głosowaniu kandydaturę Zielińskiej poparło 16 radnych, a Domaradzkiego 18 radnych. 

W punkcie dotyczącym wyboru starosty gryfińskiego głos zabrał Wojciech Długoborski, który wygłosił monolog, atakując dotychczasowy zarząd powiatu. – Proszę nie uprawiać demagogii i polityki – powiedział przewodniczący i odebrał głos radnemu, zaznaczając, że są w punkcie „wyboru starosty”.

Wojciech Konarski został zgłoszony jako kandydat na starostę gryfińskiego przez Ewę Dudar, w tajnym głosowaniu otrzymał 17 głosów „za”. Kandydatów na członków zarządu zgłosił starosta Konarski. 
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.