Reklama [góra]


Nowoczesna edukacja w Chojnie [foto]


Cechą nowoczesnej szkoły jest atrakcyjne w formie i interdyscyplinarne przedstawianie wiedzy uczniom. Takie zajęcia podczas spotkania zaproponował młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie przybyły z Warszawy geolog, geodeta, hydrograf morski i kartograf pan kpt. rez., mgr inż. Wiesław Czajka.

Na podstawie map stereoskopowych, których jest współtwórcą, poprowadził on lekcję informatyki z elementami geografii, przyrody i historii. 

Z fascynacją opowiadał o uwarunkowaniach topograficznych, które wpłynęły na historię dinozaurów i dzisiejsze odkrycia archeologiczne, dotyczące tych stworzeń.

Zrekonstruował przebieg tworzących się cieków wodnych w epoce lodowcowej, a także jego wpływ na losy człowieka. 

Wyjaśniał pochodzenie nazw geograficznych, przedstawił też wpływ nowoczesnych technologii na zmiany w kartografii i geologii oraz zachęcił do rozwijania tych obecnie niezbędnych umiejętności. 

Na zakończenie spotkania przekazał kolekcję map na cele edukacyjne. Staną się one cennym zaczątkiem nowej pracowni geograficznej, tworzonej w zreformowanej placówce. Organizator spotkania, pani Dorota Dobak-Hadrzyńska, w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała za cenne wsparcie.

Spotkanie było możliwe dzięki współpracy z Chojeńskim Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym „Terra Incognita”.

DoDoHaBrak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.