Pary z długoletnim stażem odznaczone medalami nadanymi przez Prezydenta RP [foto]


W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dziewięciu parom małżeńskim, które wzięły ślub 50 lat temu.

Uroczystość rozpoczęła modlitwa, którą poprowadził ks. Dziekan Proboszcz kan. Michał Kostrzewa, a następnie Burmistrz Adam Zarzycki wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Cedyni Piotrem Głowniakiem dokonali aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Szóstakiewicz i pan Zbigniew Kwaśniewski wręczyli upominki oraz kwiaty. Nie zabrakło również toastu i słodkiego poczęstunku. 

Uroczystości upiększył występ grupy teatralnej pod kierownictwem Bożenny i Janusza Rusaków.

Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodziły następujące pary:

• Państwo Teresa i Jan Surowieccy
• Państwo Krystyna Cywińska-Kęsik i Henryk Kęsik
• Państwo Irena i Czesław Wąsikowie
• Państwo Anna i Zdzisław Paluchowie
• Państwo Barbara i Arkadiusz Jaszczakowie
• Państwo Helena i Jan Prońscy
• Państwo Helena i Bogdan Kurnikowie
• Państwo Maria i Zenon Kosterowie
• Państwo Jadwigi i Stanisława Maciejewscy

Z okazji 50-lecia współżycia małżeńskiego pragniemy złożyć życzenia radości, miłości i wszelkiej pomyślności.
fot. / źródło: UM Cedynia
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza