Reklama [góra]


Banie chcą odzyskać prawa miejskie


Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Baniach radni podjęli uchwałę w sprawie podjęcia procedurę związanej z nadaniem miejscowości Banie statusu miasta. 

Wójt Bań Arkadiusz Augustyniak poinformował, że to inicjatywa społeczna mieszkańców gminy. Jego zastępca Arkadiusz Łysik dodał, że procedura jest skomplikowana, muszą zostać przeprowadzone konsultację społeczne z mieszkańcami i należy przygotować sporą dokumentację. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wójt dodał, że w przypadku zmiany statusu miejscowości, nauczyciele nie strać dodatków wiejskich, bez zmian zostanie również wysokość subwencji oświatowej (dla terenów wiejskich jest ona większa), ponieważ ustawodawca ustala powyższe kwoty na podstawie liczby mieszkańców. 

Miejscowość miała niegdyś status miasta. W trakcie działań wojennych w 1945 roku została zniszczona w 50% i po wojnie Banie utraciły prawa miejskie.

Nagranie z sesji można obejrzeć na stronie internetowej gminy Banie

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.