Reklama [góra]Integracyjne warsztaty w Goszkowie w ramach programu "Moje miejsce na Ziemi"


W siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goszkowie odbyły się Integracyjne Warsztaty Kulinarne. Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu które udzieliła Fundacja Orlen Dar Serca w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”. 

Warsztaty skierowane były do mieszkańców powiatu gryfińskiego w tym osób niepełnosprawnych, członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców zainteresowanych tradycyjną kuchnią. 

Projekt odpowiadał na potrzeby promowania i pielęgnowania miejscowej tradycji kulinarnej. Ideą spotkania było promowanie inicjatyw mieszkańców powiatu gryfińskiego, umiejętność wzajemnej współpracy, tworzenie więzi międzyludzkich, właściwych postaw obywatelskich do dalszych zamierzeń.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.