Reklama [góra]


Kolejne zebrania sołeckie w gminie Widuchowa foto]


W czwartkowe popołudnie, 21 marca  odbyły się dwa kolejne zebrania wyborcze w sołectwach Kłodowo i Żarczyn w gminie Widuchowa
.

W wyborach w Kłodowie mieszkańcy wybrali nowe władze sołectwa na następną kadencję. Sołtysem została ponownie wybrana Ewa Nadolińska. W skład Rady Sołeckiej weszli: Justyna Cieśla, Magdalena Klisowska, Sylwia Rębacz i Agnieszka Waleszczuk.

W  Żarczynie w wyniku przeprowadzonych wyborów Sołtysem została ponownie wybrana Krystyna Sztuka. Rada Sołecka będzie składać się z następujących osób: Emilia Adamczewska, Genowefa Dwojak, Renata Pawelec, Małgorzata Rębacz, Jan Rębacz, Beata Sztuka i Anna Zawadzka.

Czytaj również:

fot. UM Widuchowa

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.