Reklama [góra]Po pierwszej turze zebrań wyborczych znamy już trzech sołtysów [foto]


W roku 2019 kończy się kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich wybieranych w roku 2015. Rozpoczął się już cykl zebrań wyborczych zwoływanych przez wójt Widuchowej Annę Kusy-Kłos. 


W ostatniej dekadzie lutego odbyły się wybory w trzech sołectwach: Rynica, Żelechowo i Lubicz. Największą frekwencję zanotowano w Rynicy i Żelechowie, gdzie zebranie wiejskie rozpoczęło się już w pierwszym  terminie.

Zgodnie z procedurą określoną w statutach sołectw, komisje skrutacyjne przeprowadziły wybory sołtysa oraz wybory członków rad sołeckich.

Sołtysami zostali:
  • Krzysztof Siwek – Rynica
  • Łukasz Mańkowski  Żelechowo
  • Małgorzata Paradisz  Lubicz
Mieszkańcy będą jeszcze wybierali swoich lokalnych przedstawicieli między innymi w Krzywinie czy Polesinach.
fot.: Widuchowa

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.