Kiedy wybudują obiecane przejście dla pieszych w centrum? [list od czytelnika]


Wielokrotnie na naszych łamach zajmowaliśmy się sprawą przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki w Chojnie. Po jednym z naszych artykułów sprawą zainteresowała się nawet telewizja. Mieszkańcy oczekiwali również "pasów" na ulicy Mieszka I. 

W sprawie tego ostatniego przejścia głos zabrał mieszkaniec i były radny Rady Miejskiej w Chojnie - Janusz Babiarz, który przesłał list do naszej redakcji, publikujemy go w całości poniżej:

Niektórym z mieszkańców Chojny bardzo łatwo przychodzi obiecywanie tego czego oczekują wyborcy, a zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej, gorzej jest z realizacją. Pewien kandydat do Rady Miejskiej obiecywał w swoim czasie „…Jestem wnioskodawcą i koordynatorem wniosków: budowy, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych przy przychodni zdrowia i sklepie Intermarche…”, pisał także „…Po ostatnim spotkaniu z Panem Dyrektorem GDDKiA została przekazana mi informacja, iż wszystkie prace projektowe i formalne dotyczące przejść zostały ukończone. W związku z tym na początku października firma wykonawcza przystąpi do budowy przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki. Co do przejścia na ul. Mieszka I, czekam na określenie terminu rozpoczęcia prac. Spowodowane jest to tym, że GDDKiA chce przerzucić swój obowiązek wykonania przejścia na powiat. I tu proszę się nie martwić – przejście to zostanie wykonane, nawet gdybym miał je sfinansować sam. 


Minęło kilka miesięcy, pan kandydat „wszechmogący” został kilkudniowym radnym, by ostatecznie objąć urząd wiceburmistrza. Mając tak mocną pozycję i wsparcie władz powiatu wydawało by się, że oświetlone przejścia dla pieszych powstaną migiem, a tu dalej nic. Mam nadzieję, że kilkumiesięczne pobory już wystarczą na budowę przynajmniej jednego obiecanego przejścia w okolicy sklepu Intermarche?! Słowo się rzekło, czekamy na czyny! Jakiś przybliżony termin? 


Zapytanie w tej sprawie przesłaliśmy do zastępcy Burmistrza Chojny Marcina Pisanko. To on przed wyborami samorządowymi zbierał podpisy w sprawie utworzenia miejsc. Odpowiedź wiceburmistrza publikujemy poniżej.


Odpowiadając na list mieszkańca dotyczący etapów, na jakich znajduje się realizacja przejść dla pieszych. Chciałbym nadmienić, iż już dwukrotnie pisałem sprawozdanie dla mieszkańców, jakie są czynione prace odnośnie budowy przejść. A więc przejście przy przychodni zdrowia, zostało wykonane po obu stronach obniżenie krawężników, oświetlenie a także zostały zamontowane bariery ochronne oraz zostaną wyniesione do góry wyspy, co pozwoli na bezpieczne zatrzymanie się na środku drogi. Przejście te dzisiaj jest tak zwanym przejściem sugerowanym.
Co do przejścia przy Intermarche, to GDDKiA wykonała projekt zgodnie z uzgodnieniem
z powiatem, a w gestii powiatu jest budowa wraz z oznaczeniem. Z moich informacji przekazanych mi przez naczelnika wydziału ZD, powiat czeka na przesunięcie ogrodzenia przez właściciela przyległej działki, co umożliwi podjęcie prac związanych z wybudowaniem po drugiej stronie chodnika, a co za tym idzie wykonanie całego przejścia.

W sprawozdaniu zawarłem również zdanie, które dotyczyło zapewnienia, że jeśli przeszkodą w wybudowaniu tego przejścia są środki finansowe to sam chętnie sfinansuję to zadanie. Podjąłem nawet rozmowy z Panem Zastępcą Dyrektora Oddziału, ds. Zarządzania Drogami
i Mostami GDDKiA na ten temat. Jeśli Pan ma ochotę, to może to zweryfikować
w Szczecinie.

Jeśli już jesteśmy przy przejściach to również w tym roku zostaną oświetlone dwa przejścia na ul. Bolesława Chrobrego, a także na ul. Bałtyckiej, gdzie oświetlenie to zamknie wszystkie prace z nim związane, o które wnioskowałem (tzn. oznakowanie pionowe i poziome, wycinkę drzewa zasłaniającego wejście na przejście oraz wymienione oświetlenie).

Chciałbym zapewnić mieszkańców gminy Chojna, iż ich bezpieczeństwo jest dla władz gminy priorytetem. W najbliższym czasie spotkam się ze wszystkimi zarządcami dróg
w naszej gminie a tematem tego spotkania będzie możliwości zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Chojna.

A Pana i wszystkim mieszkańców zainteresowanych bezpieczeństwem w ruchu drogowym zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania z tym związane, a sugestie przedstawię odpowiednim zarządcom.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza