Reklama [góra]


Mieszkańcy zaniepokojeni i oburzeni procederem nielegalnego odławiania ryb [foto]Mieszkańcy Starego Kostrzynka  w gminie Cedynia  są zaniepokojeni i oburzeni stałym już procederem nielegalnego, sieciowego odławiania ryb i narybku na Kostrzyneckim Rozlewiskiem.


Nie jesteśmy w stanie zapobiec ani ograniczyć tego szkodliwego procederu, niszczącego stan zarybienia, narybku oraz stanowisk lęgowych ponoszonych ptaków.... (...) Zwracany się z prośbą do mieszkańców i wędkarzy o zgłoszenie takich szkodliwych dla przyrodniczego środowiska działań do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie - nr tel. 881 201 716 lub 881 201 555.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.