Reklama [góra]


Wesprzyj zakup Łodzi Ratunkowej dla OSP Mieszkowice

Ochotnicza Straż Pożarna Mieszkowice
74-505 Mieszkowice
ul. Kościuszki 44

Do
Wszystkich instytucji
oraz ludzi dobrej woli

Jednostka OSP Mieszkowice należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, działa na terenie gminy Mieszkowice, której część leży nad Odrą (granica państwa). Gmina Mieszkowice jest gminą najdalej oddaloną w powiecie gryfińskim od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (60 km).

Na terenie naszej gminy nie ma jednostki pływającej umożliwiającej podjęcie szybkich i skutecznych działań na rzece Odrze i innych akwenach wodnych. Z uwagi na znaczną odległość naszej jednostki OSP, od jednostki PSP, większość działań ratowniczo-gaśniczych (pomoc w trakcie powodzi, podtopień, poszukiwań ludzi, w przypadku podejrzenia utonięcie) realizowana jest w pierwszych godzinach samodzielnie przez nas samych, ma wiadomo, że przy tego typu działaniach czas ma ogromne znaczenie.

W naszym rejonie działań znajduje się kilka jezior, nasze tereny są terenami zalewowymi, a zachodnią granicę gminy wyznacza Odra, długość linii brzegowej wynosi ok. 18 km, fakt ten wymaga ciągłej gotowości do akcji ratunkowo-powodziowych na Odrze. W miejscowości Gozdowice funkcjonuje polsko-niemieckie rzeczne przejście promowe, które również wymaga zabezpieczenia od strony koryta rzeki.

Strażacy z naszej jednostki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. W ciągu ostatnich kilku lat część z nas za własne środki zdobyła uprawnienia sternika motorowodnego. Braliśmy udział w polsko-niemieckich manewrach na Odrze 2013/2014 (Schwedt Oder-Krajnik Dolny). Skuteczność prowadzonych działań w dużej mierze zależna jest od sprzętu jaki posiadamy. Obecnie nasza gotowość bojowa jest bardzo ograniczona ze względu na sprzęt jakim dysponujemy - zwykły ponton, który po prawie każdej akcji jest klejony, gdyż narażony jest na uszkodzenia mechaniczne (przez konary drzew czy inne rzeczy znajdujące się pod powierzchnią wody), zmniejsza to skuteczność działań ratowniczych jakie możemy podejmować na wodzie, a także naraża strażaków na utratę zdrowia i życia.

Prowadzimy akcje ratunkowe na akwenach śródlądowych np. na Jeziorze Miejskim w Mieszkowicach, gdzie kilkakrotnie pomagaliśmy osobom zagrożonym utonięciem, jak również na akwenach rzecznych – na Odrze (również po stronie niemieckiej) braliśmy udział w akcjach poszukiwawczych topielców na odcinkach Czelin – Kostrzyn nad Odrą oraz Gozdowice – Stare Łysogórki. W akcjach brał udział Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Nadzór Wodny Gozdowice oraz policja niemiecka.

Zakup łodzi aluminiowej, z silnikiem zaburtowym o odpowiedniej mocy, umożliwi nam bezpieczne i sprawne poruszanie się nie tylko na jeziorach, ale przede wszystkim na Odrze. Pozwoli nam również na realizację, na poziomie podstawowym, specjalizacji jednostki – przydzielonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – ratownictwo wodne oraz ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Działania te obejmują ograniczanie skażeń ekologicznych poprzez neutralizację różnego rodzaju filmów substancji ropopochodnych z powierzchni wody, a dzięki modułowi gaśniczemu zamontowanemu na łodzi możliwe będzie gaszenie pożarów wzdłuż linii brzegowej od strony wody. Działania takie są bardzo istotne biorąc pod uwagę fakt, że nasz rejon działania na rzece Odrze obejmuje tereny Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, gdzie w trzcinowiskach mają swoje lęgowiska różnego rodzaju ptactwa objęte ochroną.

Zgodnie z określonymi przez Komendę Główną PSP minimalnymi warunkami technicznymi, abyśmy mogli starać się również o wsparcie finansowe z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, łódź musi być co najmniej sześcioosobowa z przyczepą do jej transportowania, wymogi te znacznie zwiększają koszt zakupu łodzi.

W związku z powyższym, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe na zakupu profesjonalnej łodzi ratowniczej. Każda złotówka wpłacona na nasze konto może przyczynić się do skuteczniejszej akcji ratunkowej. 

nr: konta 88937010332003020007650003 
Bank SP Chojna oddział Mieszkowice 
TYTUŁ: Łódź OSP Mieszkowice

Z Poważaniem
Zarząd OSP w Mieszkowicach

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.