Czy rowerzyści mogą jechać ulicą, gdy obok jest ścieżka rowerowa?


Czy rowerzyści mogą poruszać się po drodze publicznej gdy w pobliżu mają do dyspozycji ścieżkę rowerową? Teoretycznie, według przepisów ruchu drogowego rowerzysta ma obowiązek korzystać ze ścieżki, ale... 

Na rowerze możemy jechać drogą na której jest ograniczenie prędkości do 50km/h i jeśli nie ma przy niej ścieżki rowerowej. Jeżeli dopuszczalna prędkość na drodze jest wyższa niż 50 km/h i również nie ma przy niej wyznaczonej ścieżki, to rowerzysta może skorzystać z chodnika. - Musi jednak pamiętać, żeby zachować ostrożność i że to pieszy na chodniku ma zawsze pierwszeństwo.

Rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza (lub zamierza jechać), zaś jako pełnoprawny uczestnik ruchu ma obowiązek jeździć zgodnie z zasadami ruchu prawostronnego.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza