Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu poprawią sportową infrastrukturę


Gmina Widuchowa otrzymała dotację na poprawię infrastruktury sportowej. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ma zostać przeznaczona na odnowienie nawierzchni boiska w Widuchowej i remont szatni w Krzywinie. 


Gmina Widuchowa złożyła wniosek pt. "Poprawa infrastruktury sportowej na kompleksach sportowych w Gminie Widuchowa" Zadanie obejmuje: remont budynku szatni sportowej w miejscowości Krzywin tj. remont pokrycia dachowego, remont elewacji z malowaniem, remont elementów wewnętrznych szatni, a także odnowienie nawierzchni boisk sportowych w Krzywinie i Widuchowej .całkowity koszt zadania 20 000,00 zł., - otrzymana dotacja to kwota 9 6000,00 zł.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza