Informacja: zbierane będą odpady wielkogabarytowe


Informujemy, że w dniach od 13 - 17 maja 2019 r. na terenie gminy Chojna odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych. 

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Odpady powinny być wystawione w dniu odbioru od godziny 7:00 rano.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.


W czasie zbiórki nie będą odbierane:

1. odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak deski, belki, panele, płoty, płytki, gruz itp.,

2. opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

3. odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,

4. wełna mineralna, styropian budowlany (z ocieplenia budynków),

5. części samochodowe (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze etc.) wskazujące na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,

6. odpady w ilościach lub rodzaju wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

fot. archiwum
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza