IV Przegląd Twórczości Dziecięcej pt. "Wędrówki po barwach" [foto]


W Zielonym Zakątku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu odbył się IV Przegląd Twórczości Dziecięcej z koła plastycznego, rysunkowego, teatralnego, szachowego oraz wokalistów z MOK. Wernisaż pt. „Wędrówki po barwach” prezentował prace wykonane przez dzieci i młodzież w ramach zajęć plastycznych prowadzonych przez instr. plastyki Barbarę Sobolewską oraz instr. Beatę Dziedzic-Szewczyk.

Wyselekcjonowane i zaprezentowane podczas wernisażu prace przedstawiały piękno przyrody, martwą naturę, kompozycję, architekturę. Ukazywały również znajomość różnych technik, zastosowanych w dziełach, a także znajomość barw i kształtów.
Pokaz kunsztu aktorskiego dały dzieci z koła teatralnego „Nasz teatrzyk”- prezentując scenkę pt. „Dzień Teatru”.
W koncercie pt. „Piosenka jest dobra na wszystko” wystąpili soliści i zespół muzyczny Wesołe Nutki. Była to okazja do zaprezentowania się wszystkich uczestników zajęć muzycznych, również nowych, debiutujących wokalistów, pod kier. instr. Ewy Kwiecień. I jak mówi tytuł - „...piosenka jest dobra na wszystko...” - gości wprowadziła w dobry nastrój, w wykonawcach zaś wyzwoliła energię i swobodną ekspresję muzyczną.

Uroczystość była również okazją, aby zaprezentować wszystkim przybyłym gościom nowo powstałą piękną pracownię rysunku i zajęć szachowych. Pracownia działa od kilku dni, a adaptację i remont sfinansowano ze środków własnych MOK.

Za całoroczną, systematyczną i wytrwałą pracę uczestnicy wszystkich zajęć w MOKu zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami. Dodatkowo część uczniów otrzymała dyplomy uczestnictwa i wyróżnienia za udział w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu składa serdeczne podziękowania instruktorom p. Beacie Dziedzic-Szewczyk, Barbarze Sobolewskiej i Ewie Kwiecień za wspaniałą pracę, trud włożony w jakość zajęć, za wytrwałość w dążeniu do celu, za osiągnięcia i wreszcie za uśmiech, radość i wiedzę przekazywaną młodym artystom, bo jak mówił Janusz Korczak -pisarz-wychowawca-myśliciel:
„...dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje...”.
Z całego serca dziękujemy wszystkim rodzicom, za Państwa wyrozumiałość, wsparcie
i pomoc organizacyjną. Wszystkim dzieciom – uczestnikom naszych zajęć – dziękujemy za to, że po prostu jesteście! Życzymy Wam dalszych, wspaniałych sukcesów, niegasnącej motywacji
i energii do działania.
i energii do działania.


Marta Cacek
dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza