Komunikat dla mieszkańców o możliwości korzystania z PSZOKUprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Chojna o możliwości bezpłatnego korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Kaliska. PSZOK otwarty jest od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-15:00. 

W PSZOK są przyjmowane i zbierane odpady komunalne posegregowane zgodnie z kategoriami wymienionymi poniżej: 
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 • zużyte baterie i akumulatory, 
 • przeterminowane leki, 
 • odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe (bez styropianu budowlanego, waty szklanej, papy, płyt i rur azbestowych), stanowiące odpady komunalne, 
 • zużyte opony (max 8 sztuk w ciągu roku, PSZOK nie przyjmuje opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 
 • tekstylia, 
 • farby, kleje, 
 • oleje silnikowe, 
 • środki ochrony roślin, 
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie), 
 • szkło oraz opakowania ze szkła, 
 • papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, 
 • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, 
 • metale oraz opakowania z metali (np. blacha stalowa, aluminium itp.), 
 • opakowania wielomateriałowe, 
PSZOK nie przyjmuje odpadów od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza