Radni uchwalili wysokość swoich diet. Obliczyliśmy ile pieniędzy otrzymają za swoją pracę [video]


Podczas czwartkowej (tj. 30 maja) sesji Rady Miejskiej w Chojnie podjęta została uchwała w sprawie ustalenia ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Miejskiej.

Wysokość świadczenia radnego zależy od wielkości gminy i powiatu oraz przez pełnionej przez niego funkcji. W gminach takich jak Chojna, czyli poniżej 15 tys. mieszkańców - radni mogą otrzymywać świadczenie, które nie przekroczy 50 procent maksymalnej wysokości diety, tj. 1342,07 zł. 

Projekt nie znajdował się w porządku obrad, został powadzony na początku sesji - projekt uchwały zakłada, że diety powrócą do poprzedniego poziomu, czyli do poziomu sprzed programu naprawczego - powiedział przewodniczący Radosław Karwan

Projekt został przyjęty jednogłośnie, "za" głosowało trzynastu radnych, dwóch było nieobecnych. 

Jakie diety otrzymają radni? 

W 2019 roku kwota bazowa wynosi 1 789,42 zł. Z kolei podstawą naliczania jest półtorakrotność tej kwoty. Obliczyliśmy jak wysokie diety będą otrzymywać radni w gminie Chojna:

 • Przewodniczący Rady Miejskiej - 1342,06 zł (wcześniej 1130,00 zł)
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - 1019,96 zł (wcześniej 800,00 zł)
 • Przewodniczący Komisji Stałych - 1019,96 zł (wcześniej 800,00 zł)
 • Radni pełniący funkcję członków w dwóch komisjach stałych - 805,24 zł (wcześniej 540,00 zł)
 • Radni pełniący funkcję członka jednej komisji stałej - 724,71 zł (wcześniej 490,00 zł)
 • Radni pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego komisji w przypadku prowadzenia obrad komisji  - 751,56 zł

Radni otrzymują stałe miesięczne diety w formie ryczałtu. Przy każdej nieobecności na sesji lub posiedzeniu komisji jej wysokość ulega zmniejszeniu o 10 procent. W przypadku nieobecności radnego na żadnym z odbywanych posiedzeń komisji lub sesji rady w danym miesiącu, dieta nie przysługuje. Nieobecności nie dotyczą Przewodniczącego Rady. 

Redakcja

2 Komentarze

 1. Gratulacje! Nie ma to jak dbać o własne cztery litery :))

  OdpowiedzUsuń
 2. Wszędzie dobrze a na stołku najlepiej....

  OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza