Wojciech Długoborski honorowym prezesem Unii Miasteczek Polskich


Były burmistrz Gryfina i wiceburmistrz Chojny Wojciech Długoborski przez dwie kadencje był również prezesem Unii Miasteczek Polskich. Stowarzyszenie wybrało nowe władze a Długoborski został honorowym prezesem UMP. 


Unia Miasteczek Polskich powstała w 1991 roku, jest ogólnopolską korporacją samorządową zrzesza małe polskie gminy i miasta. UMP ma ustawowo zagwarantowaną reprezentację w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zabiera głos i wyraża stanowisko samorządowców w sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych w całym kraju. W ubiegłym roku ze stowarzyszenia wystąpiła gmina Chojna, obecnie członkami UMP jest 16 gmin z całej Polski. 

26 kwietnia 2w Podkowie Leśnej odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Unii Miasteczek Polskich. Wybrano nowe władze stowarzyszenia. Nowym prezesem Zarządu został Artur Tusiński - Burmistrz Podkowy Leśnej. Jednocześnie w Podkowie Leśnej zlokalizowane zostało Biuro Unii Miasteczek Polskich. Wojciech Długoborski b. burmistrz Gryfina i b. wiceburmistrz Chojny w Powiecie Gryfińskim a także dotychczasowy Prezes Zarządu Unii przez ostatnie dwie kadencje, który przeszedł na emeryturę - został honorowym członkiem Stowarzyszenia i przyznano mu tytuł Honorowego Prezesa Unii Miasteczek Polskich. Natomiast Burmistrz Gryfina - Mieczysław Sawaryn został ponownie wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej UMP. 

Podczas XXIV sprawozdawczo-wyborczego walnego zgromadzenia członków UMP w Podkowie Leśnej wybrano nowe władze – Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejną , czteroletnią kadencję w latach 2019 – 2023. 

Podczas walnego zgromadzenia odbyła się także zaplanowana debata na temat oświaty samorządowej, którą poprowadził jako moderator - redaktor pisma samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA – Andrzej Gniadkowski. Uczestnicy debaty zgodnie uznali, że istnieje potrzeba zmian w polskiej oświacie, czemu służyć może szeroka debata wielu środowisk, w szczególności wokół takich tematów jak: wynagrodzenia nauczycieli, funkcjonowanie Karty Nauczyciela, wielkość środków przeznaczanych w budżecie państwa na oświatę, sposób podziału tych środków dla samorządów, jasne kryteria wymagań i oceny pracy nauczycieli. 

Na zdj. Wojciech Długoborski, obecnie radny Rady Powiatu w Gryfinie podczas sesji (fot. Paweł Sławiński/archiwum). 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza