Chojna bardziej ukwiecona [foto]


Na placach, skwerach, klombach i innych miejskich terenach zielonych w Chojnie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych wykonało letnie ukwiecenie. 

Na terenie miasta pojawiły się nowe kwietniki kaskadowe i słupowo ramienne. Ponadto na skwerze między ulicami Władysława Jagieły i Bolesława Chrobrego dokonano nasadzeń róż wielu odmian oraz posadzono 4 szt. drzew gatunku forsycja i magnolia. Na skwerze trwają również prace polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej (starobruk) alejek wokół fontanny. Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza